Polityka prywatności (z uwzględnieniem RODO)

Polityka prywatności sklepu internetowego INTOHIMO.STORE

(obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku)

Zakupy w sklepie internetowym INTOHIMO.STORE wiążą się z ze składaniem zamówień poprzez stronę internetową sklepu. W celu realizacji zamówienia, w tym skutecznego dostarczenia towaru, należy podać nam następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres do dostarczenia towaru.

Nasi klienci mają prawo dokonania w każdej chwili zmiany lub usunięcia tych danych.

 1. Polityka prywatności obejmuje główne zasady w zakresie przedmiotowym przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym INTOHIMO.STORE. W szczególności niniejsza polityka dotyczy: podstaw, celów i zakresu przetwarzania danych osobowych, praw osób w przedmiocie przetwarzania ich danych a także kwestii dotyczących informowania na temat plików cookies stosowanych w sklepie oraz narzędzi o charakterze analitycznym.
 2. W sklepie internetowym INTOHIMO.STORE zbierane są dane osobowe, dla których administratorem jest właściciel sklepu (Kamila Kozłowska KamKoz Inc. prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 03-283, ul. Zaciszańska 7, NIP: 5241725440, REGON: 013034724, adres e-mail: kontakt@intohimo.store, tel: +48 609691696- zwana dalej „administratorem” i pełniąca równocześnie funkcję sprzedawcy i usługodawcy sklepu internetowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Klient sklepu internetowego oraz usługobiorca dobrowolnie dokonują transakcji. W związku z tym dobrowolnie podają swoje dane osobowe.
 5. Nie ma możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z administratorem bez podania danych osobowych. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie sklepu. Zbierane dane są niezbędne dla prowadzenia przez administratora działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
 6. Działania administratora są podejmowane z należytą starannością i służą rzetelnej ochronie interesów klientów i kontrahentów sklepu.
 7. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i z oznaczonymi celami w granicach prawa; niepoddawania dalszemu przetwarzaniu stojącego w sprzeczności z w/w celami.
 8. Administrator przechowuje dane w formie niezbędnej dla identyfikacji osób, których one dotyczą. Dane są przechowywane z dbałością o ich poprawność merytoryczną i możliwość realizacji celu.
 9. Czas przechowywania danych nie będzie dłuższy niż wynikający z obowiązków prawnych Administratora związanych z koniecznością osiągnięcia celu przetwarzania.
 10. Zapewnia się przetwarzane danych w sposób odpowiednio zabezpieczający dane osobowe. Zawiera się w tym również ochrona przed przetwarzaniem niezgodnym z prawem oraz z przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Realizacja tego zadania odbywa się z wykorzystaniem zasobów organizacyjnych i odpowiednich środków technicznych.
 11. Administrator wykorzystuje adekwatne i możliwe do wykazania środki, aby przetwarzać dane zgodnie z przepisami prawa. W/w środki są na bieżąco uaktualniane i przeglądane w związku ze stwierdzonymi ryzykami. Działania administratora w tym zakresie służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikowania przesyłanych drogą elektroniczną danych osobowych, przez nieuprawnione osoby.
 12. Uprawnienia administratora do przetwarzania danych osobowych w przypadku zgody osoby, której w/w dane dotyczą, realizowane są w stosunku do celów na które w/w osoba wyraziła zgodę. W szczególności przetwarzanie danych jest wymagane w celu wykonania umowy na rzecz osoby, której dotyczą a także w celu wykonania działań na żądanie w/w osoby w okresie poprzedzającym zawarcie umowy. Ponadto przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu dopełnienia obowiązków prawnych dotyczących administratora oraz w celu zabezpieczenia realizacji przez administratora (lub stronę trzecią) ich interesów prawnie uzasadnionych. Niezależnie od powyższych interesów, charakter nadrzędny mają interesy oraz podstawowe prawa i wolności osoby, której dane są przetwarzane.
 13. Nie będą przetwarzane przez administratora dane, które nie zostały wskazane w niniejszej Polityce prywatności. Każdorazowe przetwarzanie wymaga zaistnienia opisanych w niniejszym dokumencie sytuacji.
 14. Sklep internetowy nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionych towarów. Dane osobowe udostępniane są przewoźnikowi świadczącemu usługę dostarczania przesyłki klientowi na zlecenie administratora.
 15. Sklep internetowy może zlecić dostarczenie towaru za pośrednictwem swojego kontrahenta (np. hurtowni) do klienta, w formule dropshopping. W celu realizacji tego zadania dane osobowe udostępniane są w/w kontrahentowi. Kontrahent (np. hurtownia) może zrealizować zamówienie na zlecenie administratora za pośrednictwem uzgodnionego z administratorem przewoźnika, któremu zleca wykonanie usługi dostarczania przesyłki klientowi sklepu INTOHIMO.STORE, co w konieczny sposób wiąże się z powierzeniem niezbędnych danych osobowych odbiorcy końcowego (klienta) ze względu na prawidłowe i skuteczne wykonanie usługi.
 16. Podstawowym celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy. W szczególności wiąże się to z realizacją prawa zwrotu towaru i złożenia reklamacji oraz wszelkich adekwatnych roszczeń i związanych z nimi terminami, przewidzianymi przepisami prawa. Zakres wymaganych danych obejmuje: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; dokładny adres dla dostarczenia towaru oraz adres/siedziba klienta/ kontrahenta.
 17. Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące administratora, przetwarzaniu podlegać mogą takie dane klientów/kontrahentów jak: imię i nazwisko, adres (ew. adres prowadzenia działalności lub adres siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej).
 18. Administrator w celu realizacji umów i zobowiązań korzysta z usług innych podmiotów. Są to przede wszystkim: hurtownie i dostawcy towarów, podmioty pośredniczące w zakresie obsługi płatności, dostawcy usług informatycznych i programów. Wszystkie w/w podmioty są selekcjonowane przez administratora pod względem gwarantowania odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 19. Administrator przekazuje dane innym osobom/podmiotom w formie ograniczonej - jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji celu lub obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze.
 20. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania, ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych od administratora, może dokonywać ich sprostowania, całkowitego usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych zgodnie z obowiązującym prawem.
 21. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych przez administratora, zachowuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z przepisami prawa i nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej do momentu jej cofnięcia.
 22. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (właściwego w przedmiocie ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej), zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 23. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania, ma prawo wnieść sprzeciw (w dowolnym momencie) ze względu na swoją szczególną sytuację. Uwzględnia się w tym interes lub zadania publiczne lub prawnie uzasadniony interes administratora. Od momentu zgłoszenia, administrator nie będzie już przetwarzać w/w danych. Wyjątek stanowią prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, mające charakter nadrzędny wobec praw i wolności lub interesów osób, w tym kwestie dotyczącej dochodzenia roszczeń.
 24. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania, realizuje swoje uprawnienia wynikające z niniejszego dokumentu za pośrednictwem administratora. W tym celu może korzystać z wybranej formy komunikacji:

- przesłanie pisemnej wiadomości na adres administratora

- przesłanie wiadomości e-mail z własnej skrzynki pocztowej na skrzynkę poczty elektronicznej administratora

- przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z własnego telefonu komórkowego na numer telefonu administratora

 

* POLITYKA COOKIES W INTOHIMO.STORE

Niniejsza polityka dotycząca plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do KamKoz Inc.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
KamKoz Inc. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Należy mieć na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie działania przeglądarek internetowych w zakresie obsługiwania plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności naszego sklepu. W takich sytuacjach można się z nami kontaktować w celu uzyskania szczegółowych informacji o funkcjonalnościach.

Używamy pliki cookies w celu dostosowania do preferencji osób odwiedzających stronę INTOHIMO.STORE naszej oferty i treści.

Dzięki plikom cookies opracowujemy anonimowe, wewnętrzne statystyki odwiedzin. Zebrane w ten sposób informacje dają nam wiedzę na temat tego, jak korzystali Państwo z naszej witryny internetowej. Dzięki temu wiemy czego klienci szukają i co preferują, a to z kolei pomaga nam wzbogacić ofertę lepiej dopasowaną do zmieniających się oczekiwań i gustów klientów.

Korzystanie z  plików cookies ułatwia, odwiedzającym nasz sklep, wygodne poruszanie się na stronie internetowej  i czasowe zapamiętywanie przydatnych informacji, np. dobieranie kolejnych produktów do koszyka zakupów, bez ryzyka utraty zapisanej wcześniej listy zakupów.

W INTOHIMO.STORE występują dwa zasadnicze rodzaje plików cookies. Są tzw. pliki sesyjne, przechowywane w urządzeniu końcowym osób odwiedzających naszą stronę, do momentu jej opuszczenia lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi rodzaj to tzw. pliki stałe, przechowywane w urządzeniu końcowym osób odwiedzających naszą stronę, przez czas określony w zautomatyzowanych parametrach programów, z których korzystają lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez w/w osoby.

Gromadzone przez nas pliki cookies możemy wykorzystywać również we współpracy z serwisami reklamodawców lub podmiotów i serwisów tworzących anonimowe statystyki odwiedzin na nasze zamówienie.
do góry
Akcesoria i bielizna erotyczna - Intohimo

Kolejne strony serwisu zawierają treści erotyczne przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Sklep www.intohimo.store nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które zdecydują się na świadome ich przejrzenie. Jeżeli nie jesteś pełnoletni lub treść serwisu Ci nie odpowiada, to kliknij "Wyjdź".

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl