Regulamin
REGULAMIN
Spis treści:
1. Informacje ogólne
2. Sprzedaż
3. Dostawa towaru
4. Płatności
5. Gwarancja, zwrot i reklamacja towaru
6. Ochrona danych osobowych
 
1. Informacje ogólne
1. Sprzedaż w sklepie prowadzona jest przez firmę:
KamKoz Inc. 03-284 Warszawa, ul. Zaciszańska 7, NIP: 5241725440, REGON: 013034724
zwaną dalej sprzedawcą. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i jest uprawniony do zawierania umów sprzedaży na odległość.
 
2. Sprzedaż
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Do wartości zamówionych przez Kupującego produktów Sprzedawca doliczy koszty transportu.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest rozumiane jako:
a) wybranie z oferty prezentowanej w Sklepie jednego lub więcej produktów,
b) prawidłowe wypełnienie formularza przez Kupującego i wysłanie zamówienia do Sprzedawcy,

3. Dostawa towaru
1. Sprzedawca oferuje dostawę towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.
2. Koszt dostawy naliczany jest automatycznie przez system sklepu i widoczny jest w podsumowaniu zamówienia. Koszt jest uzależniony od wybranej formy przesyłki i formy płatności. Szczegółowe ceny dotyczące kosztu dostawy podane są w części "Koszty wysyłki i formy dostawy".
3. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany ceny dostawy towaru na niższą w związku ze stosowanymi przez Sprzedawcę w Sklepie promocjami i rabatami.

4. Płatności
Należność za zamówione towary Kupujący może uregulować w następujący sposób:
1. Dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy.
2. Za pośrednictwem internetowych kanałów płatności: podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. 
a)Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
b) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
5. Gwarancja, zwrot i reklamacja towaru
1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.
2. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, Kupujący powinien przesłać otrzymane produkty na adres Sprzedawcy z podaniem numeru rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci pieniądze za odesłane towary oraz koszt dostawy (do kwoty najtańszej formy przesyłki dostępnej w sklepie). Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności.
3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo do zwrotu nie dotyczy towarów:
- których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a opakowanie zostało po dostarczeniu otwarte,
- nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programów komputerowych, jeśli zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a opakowanie zostało po dostarczeniu otwarte.
4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
5. W celu reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania wraz z dowodem zakupu na adres siedziby Sprzedawcy wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady w działaniu. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na własny koszt w terminie 14 dni roboczych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupujacego kosztów przesyłki.
6. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu i kosztów reklamowanej przesyłki.
7. Mając na uwadze dobro Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.
8. Niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 
6. Ochrona danych osobowych
1. KamKoz Inc.., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych-, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych udostępnionych przez Kupujących w Sklepie. Kupujący posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
2. W celu złożenia żądania zaprzestania wykorzystywania danych osobowych Kupujący zobowiązany jest przesłać stosowne oświadczenie o żądaniu zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych na adres siedziby Sprzedawcy.
3. Administratorem danych osobowych w Sklepie jest KamKoz Inc.  z siedzibą w Warszawie (03-284) przy ulicy Zaciszańskiej 7
4. KamKoz Inc. będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących w Sklepie wyłącznie w celu realizacji zamówienia Kupującego oraz w celach statystycznych i marketingowych, bez ich udostępniania osobom trzecim.
5. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
 
7. Pozasądowa droga dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji - procedury
1. Każdy klient/konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, można złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dodatkowe informacje na można znaleźć na w/w stronie platformy lub pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php
2. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu dotyczące w/w procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
3. Klienci/konsumenci mogą korzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod telefonem 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Można też korzystać tradycyjnej formy korespondencyjnej, pisząc na adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.  W/w kontakt służy udzielaniu pomocy w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
4. Klient/konsument w ramach korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma możliwość m.in.:
- składania wniosków o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Sądu Polubownego Mazowieckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (szczegóły: http://www.spsk.wiih.org.pl/),
- wnioskowania o pozasądowe rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (szczegóły na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej - w naszym przypadku jest to województwo mazowieckie),
- uzyskania pomocy rzecznika konsumentów (powiatowego lub miejskiego np. w miastach na prawach powiatu)
- korzystania ze wsparcia organizacji pozarządowych, których celem jest ochrona konsumentów
 
 
Życzymy Państwu udanych zakupów w naszym sklepie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub email.
 
do góry
Akcesoria i bielizna erotyczna - Intohimo

Kolejne strony serwisu zawierają treści erotyczne przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Sklep www.intohimo.store nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które zdecydują się na świadome ich przejrzenie. Jeżeli nie jesteś pełnoletni lub treść serwisu Ci nie odpowiada, to kliknij "Wyjdź".

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl